แจกโทนแต่งรูปชุดนักเรียนสว่างสดใสด้วย Lightroom
Lightroom Preset

แจกโทนแต่งรูปชุดนักเรียนสว่างสดใสด้วย Lightroom