Posts tagged คุมโทนฟ้า

พรีเซ็ตโทนนักเรียนฟ้าขาว แอพ Lightroom

พรีเซ็ตโทนนักเรียนฟ้าขาว สำหรับแต่งรูปแอพ Lightroom เน้นคุมสีฟ้า-ขาว มีความเป็น HDR เพราะตัวไฟล์ได้มาจากการถ่ายรูปในวันที่ฟ้าครึ้ม

Read More