20 ภาพผลงานถ่ายรูปปริญญานอกรอบ ช่างภาพแม็กนั่มX
การถ่ายภาพ, อุดรธานี

20 ภาพผลงานถ่ายรูปปริญญานอกรอบ ช่างภาพแม็กนั่มX