Posts tagged ถ่ายรูปพอร์ตชุดนักเรียน

ถ่ายรูปพอร์ตชุดนักเรียน “ออม อลิสรา” ด้วยเลนส์ Sigma 85mm f1.4 ART

ถ่ายรูปทำพอร์ตชุดนักเรียน รอบนี้ได้ ออม อลิสรา นางแบบหน้าใหม่จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี มาเป็นแบบถ่ายรูป

Read More

อัพเดทราคาแพ็คเกจ ถ่ายรูปทำพอร์ตชุดนักเรียน อุดรธานี

ฤดูกาลแต่งการถ่ายรูปทำพอร์ตชุดนักเรียน ได้เริ่มต้นแล้ว มีราคาพิเศษ โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่สังกัดโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

Read More