ถ่ายรูปชุดนักเรียน ม.ต้น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี

ถ่ายรูปชุดนักเรียนกับน้องเรน่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล