Posts tagged มุมถ่ายรูป

17 ท่าโพส ถ่ายรูปชุดนักเรียน และมุมถ่ายของช่างภาพ

การโพสท่าถ่ายรูปชุดนักเรียน มีไอเดียเป็นล้านเลยนะ ไม่ได้ต่างกับแนวพอร์ทเทรต ขึ้นอยู่กับว่าช่างภาพจะถ่ายรูปออกมาอย่างไร

Read More