Posts tagged ออม

ถ่ายรูปพอร์ตชุดนักเรียน “ออม อลิสรา” ด้วยเลนส์ Sigma 85mm f1.4 ART

ถ่ายรูปทำพอร์ตชุดนักเรียน รอบนี้ได้ ออม อลิสรา นางแบบหน้าใหม่จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี มาเป็นแบบถ่ายรูป

Read More