fbpx
หน้าแรก แท็ก เปรียบเทียบกล้อง

แท็ก: เปรียบเทียบกล้อง

ทำไมเปลี่ยนกล้องจาก Sony A7IV มาใช้ Canon EOS R5

ทำไมเปลี่ยนกล้องจาก Sony A7IV มาใช้ Canon EOS R5

เปลี่ยนมาใช้ Canon EOS R5 เป็นกล้องหลักมาสักพัก หลังจากที่ใช้ Sony มานาน ตั้งแต่ A7RIV จนถึงรุ่นล่าสุด A7IV

สรุป เทียบกล้อง Fuj X-A7 กับ X-T30 คุณเหมาะกับตัวไหน

แม้ว่า Fuji X-A7 กับ X-T30 จะเป็นกล้องค่ายเดียวกัน แต่การใช้งานมันต่างกันคนละทิศคนละทาง ตัวหนึ่งเหมาะกับถ่ายรูปเล่น เน้นทำ VLOG อีกตัวประสิทธิภาพสูง