Posts tagged เป๋าตัง

วิธีสมัคร ชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท ไปใช้ฟรีๆ

ตอนนี้รัฐบาลมีการแจกเงิน 1,000 บาท ให้เอาไปเที่ยวใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 10 ล้านคน ขอแค่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประชาชน มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินไปได้เลย

Read More