Posts tagged Midjourney AI

แจกคีย์เวิร์ด Midjourney AI วาดรูปให้สวย ดั่งเจ้าหญิงในเทพนิยาย

จุดสำคัญของการใช้ Midjourney AI วาดรูป อยู่ที่ใช้ “คีย์เวิร์ด” หรือ Prompt เพราะมันเป็นตัวบอกว่า จะต้องวาดรูปอะไร

Read More