การถ่ายภาพพอร์ตนักเรียนในสภาพอากาศฝนตกที่อุดรพิทยานุกูล
การถ่ายภาพ, อุดรธานี

ถ่ายรูปพอร์ตนักเรียนอุดรพิทยานุกูล กับพี่แม็กนั่มไม่ต้องกลัวฝน!