ถ่ายรูปนางแบบธีมสงกรานต์ จากช่างภาพพี่แม็กนั่ม ที่จังหวัดอุดรธานี
การถ่ายภาพ, อุดรธานี

ถ่ายรูปกับนางแบบสายหวาน กับธีมสงกรานต์ที่อุดรธานี